image

AHLMANN-SKOLEN

- Hvor man trives, lærer man

Billedet på sidehoved
image

Skolens historie

Skolen på Kongevej er opført i ”tysk tid” (1864 – 1920).

Den blev indviet i 1907. De første år fungerede den som tysk skole, men blev i 1925 dansk folkeskole. I 1937 fik den navnet Ahlmann-Skolen, efter at Dybbøl-Posten havde udskrevet en navnekonkurrence.

Samme år blev det besluttet, at skolen skulle udvides. Der var på det tidspunkt 588 elever på skolen, og tilgangen ville blive endnu større. Byggeriet påbegyndtes i 1926 og året efter stod den nye bygning klar med tolv klasseværelser og fem faglokaler - heriblandt to gymnastiksale.

I 1948 blev skolen udvidet med en ekstra etage ud mod Skolestien. I henholdsvis 1960 og 1961 blev endnu to store udvidelser foretaget. Skolen havde dog stadig ikke plads nok, hvorfor en pavillion i 1971 blev opstillet i den lille skolegård. En midlertidig løsning som kom til at vare over tyve år.

Skolen var tæt på nedlæggelse i 1986, men blev reddet på stregen. I stedet blev Kløvermark-Skolen nedlagt og Ahlmann-Skolen fik i årene efter 1992 en tiltrængt ansigtsløftning i form af en større renovering.

I 2012 besluttede Sønderborg Kommune at overbygningen på Ahlmann-Skolen skulle nedlægges pr. 31.7. 2013. I den forbindelse flytter 7.- 8.- og 9. klasserne samlet til Humlehøj-Skolen.

I dag fremstår Ahlmann-Skolen som en god og solid skole, hvor både det sociale og faglige er i fokus. Skolen har 2 spor fra 0.-6. klasse og en specialrække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Ahlmann-Skolen er Sønderborgs midtby-skole, en skole med stolte traditioner og en levende historie.

Som det er tilfældet for mange ”centrum-skoler” er elevtallet vigende, en tendens der modvirkes af skolens kvalitet, historie, traditioner og nærvær i forhold til skolens elever, forældre og byens borgere.

 

Siden er opdateret maj 2017