image

AHLMANN-SKOLEN

- Hvor man trives, lærer man

Billedet på sidehoved
image
Ansvarsforsikring

Børn er personligt ansvarlige for de skader, de forvolder.

Dækning af skader fremgår af jeres Police. Skolens forsikringer kan ikke dække for skader, som skolen ikke er ansvarlig for.

Er et barn årsag til en skade, er dette et anliggende mellem skadelidte, skadeforvolder og de involverede parters forsikringsselskab.

Nedenstående web-pjece giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatnings- ansvaret? Er det forældrene, skolen, eller er det børnene selv?

Læs mere i pjecen "Skolen og forsikring". 
 

Ulykkesforsikring

Sønderborg Kommune har ingen kollektiv ulykkesforsikring for børn. Det er derfor forældrenes ansvar selv at forsikre børnene. En børne-ulykkesforsikring kan ofte fås som tillæg til familiens basisforsikring. Vi vil gerne opfordre til, at man får tegnet en sådan, hvis man ikke i forvejen har den.

Når elever deltager i aktiviteter uden for skolen – projektopgave – interviews, undersøgelser – er eleven alene dækket af familiens ulykkesforsikring.
 

Tandskader

Børnetandplejen er stadig gratis for alle børn, indtil de er 18 år. I skal imidlertid være opmærksomme på, at hvis det drejer sig om omfattende tandskader, vil en endelig behandling først kunne iværksættes efter det fyldte 18 år. I disse tilfælde bliver skaden et anliggende mellem skadelidte og dennes forsikringsselskab.
 

Tyveri og hærværk

Skolens forsikring dækker ikke tyveri af eller hærværk på elevernes ejendele. Disse er alene omfattet af forældrenes familieforsikring. Det kan derfor være en god idé at lade værdigenstande blive hjemme.

NB! Skolen har ingen mulighed for at erstatte bortkomne eller ødelagte cykler.

 


 

Siden er opdateret september 2018/VB