image

AHLMANN-SKOLEN

- Hvor man trives, lærer man

Billedet på sidehoved
image


Ahlmann-Skolen har fokus på læring og faglighed i overensstemmelse med ovenstående:
 

 • Vi fremmer den enkelte elevs faglige udvikling ved at følge denne opmærksomt og samarbejder med forældrene om at støtte eleven bedst muligt i sin læring
   
 • Vi anvender de bedst mulige læringsstrategier og bruger blandt andet holddeling til at differentiere undervisningen, så alle lærer så meget de kan
   
 • Vi har fokus på vedvarende opdatering af medarbejdernes kompetencer, så læringen inddrager overbevisende forskningsresultater og ny pædagogiske viden
   
 • Vi har uddannet faglige vejledere i de fleste fag og i læsning. Disse vejleder løbende lærerne i forhold til undervisningen af klassen og den enkelte elev
   
 • Vi bistår – som en inklusionsindsats – elever, der i en periode har brug for faglig eller personlig støtte
   
 • Vi har et Ressourcecenter, hvor vi har tilknyttet lærere og pædagoger med særlige kompetencer inden for fagene, inklusion, specialundervisning m.v.
   

 

 

 

 

Siden er opdateret maj 2017