image

AHLMANN-SKOLEN

- Hvor man trives, lærer man

Billedet på sidehoved
image

Ahlmann-Skolens special SFO (I daglig tale kaldt C-gruppen)

Åbningstider:

Hver dag fra kl. 14.00-16.00
Udover denne faste åbningstid i selve C-gruppen er børnene en del af den almene SFO i tidsrummet kl. 6.30- 8.00 og kl. 16.00 – 16.45.

I skoleferier er C-gruppen en del af den almene SFO, men med personale fra C-gruppen

Hvem går i SFO:
SFO er for elever i 0., 1. og 2. klasse.

Hvor bor vi:
C-gruppens SFO er fysisk placeret sammen med Ahlmann-Skolens almene SFO. Vi har 2 rum, det ene rum kalder vi ”Himlen” og det andet ”Havet”. Vi har egne lokaler, men er altid velkomne i den almene SFO.

Hvem er vi:
Børn som er indskrevet i C-gruppen, er børn som i skoletiden får undervisning i en af vores specialklasser. C-gruppens børn følges af voksne, som også på anden vis deltager i undervisningen. Enten sammen med klassens øvrige lærere eller sidst på skoledagen, hvor de varetager den understøttende undervisning, og så selvfølgelig resten af deres SFO dag.

Strukturen
I C-gruppens SFO lægger vi vægt på, at børnenes dag er så genkendelig og overskuelig som muligt. Derfor har vi valgt, at hver dag så vidt muligt starter på samme måde.

Hver dag kl. 14.00 når skoledagen er slut, mødes alle i det rum som hedder ”Himlen”. Rundt om bordet serveres lidt frugt, og børnene spiser deres medbragte eftermiddagsmad. De voksne sørger for at skabe en hyggelig stemning, der er ro og fokus på tavlens pictogrammer, som er billeder der symboliserer en aktivitet.

Ved hjælp af pictogrammerne gennemgår den voksne dagen i dag og fortæller, hvad dagens program indeholder. Dagen kan indeholde aktiviteter som f.eks. leg på legeplads, sløjd, spil, kreativitet eller køkken-dag. Børnene vælger herefter, hvilken aktivitet de har lyst til at starte dagen med, og billeder af børnene sættes fysisk på tavlen ved den aktivitet de vælger, for at tydeliggøre hvad der skal ske. Tilbuddene varierer fra dag til dag. På denne måde synliggøres, hvor og med hvem det enkelte barn leger, og hvilken aktivitet de har valgt.

kl. 16.00 rykker børn og voksne fra C-gruppen sammen med den almene SFO.

Månedsplan
Udover den daglige synlighed i strukturen laves også en overskuelig månedsplan, så I som forældre har mulighed for at følge med i, hvad vi laver i SFO. I har samtidig mulighed for at forberede jeres børn på kommende ture eller særlige aktiviteter. I kan også bruge månedsplanen til at spørge ind til, hvad jeres børn har lavet i løbet af dagen og måske hjælpe dem lidt på vej, hvis de svarer ”ikke noget”.

Alle aktiviteter er som udgangspunkt frivillige, men børnene hjælpes på vej ind i aktiviteter, som giver mening for det enkelte barn.

Vores tur-dage er en ”skal-aktivitet”, derfor er det vigtigt, at I bakker op om disse dage og husker at rykke eventuelle taxatider. Når vi har særlige aktiviteter eller ture, kan børnene være delt op i andre grupper, som er anderledes end i de oprindelige klasser. Det gøres for at udvikle venskaber på tværs.

Grupperne hedder henholdsvis Picatugruppen og Supergruppen (navne som børnene selv har valgt 😊)
 

Forventninger til jer som forældre:
I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os og kan føle jer sikre på, at hvis vi har brug for at tale med jer omkring jeres barn, vil vi kontakte jer.

Siden er opdateret maj 2018/VB