image

AHLMANN-SKOLEN

- Hvor man trives, lærer man

Billedet på sidehoved
image

Rygepolitik for Sønderborg Kommune

Formålet med denne rygepolitik er at opnå røgfri offentlige rum og arbejdspladser, således at der sikres røgfrie miljøer for både brugere og medarbejdere. Målet hermed er at tilgodese hensynet til et godt arbejdsmiljø og imødegå gener fra passiv rygning for personer, som færdes i kommunens bygninger og på kommunens udendørs arealer.

Kommunens rygepolitik er udarbejdet på baggrund af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer samt Lov om ændring af lov om røgfrie miljøer vedtaget 13. juni 2012.

Rygepolitikken omfatter også anvendelsen af E-cigaretter. Det er således ikke tilladt at anvende E-cigaretter som erstatning for tobaksprodukter på de kommunale arbejdspladser.

Arbejde med børn
Ansatte, der arbejder med børn, fungerer som rollemodeller, og børn er tillige særligt sårbare over for passiv rygning. Rygning i samvær med børn er derfor ikke tilladt – heller ikke på udendørs arealer. Ansatte på skoler, daginstitutioner, væresteder o.lign. må ikke ryge på skolens/institutionens matrikel.

 

 

 

 

 

Siden er opdateret maj 2018/VB